Ubicació

Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC)

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Despatx DA 133

Cra. Valldemossa, km 7.5

E-07122 Palma de Mallorca (ES)

Tel: + (34) 971 171351 (1351)


Com pots arribar al campus UIB i a les seus universitàries ↗ .

Consulta i descarrega el mapa del campus de la Universitat de les Illes Balears ↗ .LINCC-UIB-Ubicació-i-contacte-Mapa-Universitat-de-les-Illes-Balears-UIB