Àrees de recerca

La comunitat balear, per les condicions inherents a la seva insularitat, ha estat des de sempre conscienciada sobre les conseqüències dels canvis climàtics i de l’escalfament global i manté un fort compromís amb l’estudi d’aquest fenomen.

El LINCC UIB va ser creat per impulsar la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups d’investigadors que ho componen. Aquesta institució és un espai que permet la coordinació de múltiples àrees de recerca:

Àrees de recerca

El LINCC UIB està especialitzat en la recerca sobre els diversos factors que influeixen en la variabilitat climàtica global i regional en escales de temps de dies, estacions i segles, mitjançant la utilització de models climàtics acoblats i l'anàlisi de dades empíriques.
Aquest ens investigador estudia també les dinàmiques del sistema oceànic costaner i les seves interaccions amb la costa i l'oceà obert, sempre dins d'un context de canvi global.
Entre les diverses activitats investigadors del LINCC UIB, també es duen a terme estudis dels processos atmosfèrics, dinàmiques i termodinàmiques, la predicció climatològica, el desenvolupament i millora de models de predicció climatologia i meteorològica, o l'estudi dels basis físiques i matemàtiques del canvi climàtic.
El treball del Laboratori se centra així mateix, entre moltes altres matèries, en l'estudi del funcionament dels diferents ecosistemes i l'anàlisi de les conseqüències provocades per l'acció humana.
Els nivells actuals atmosfèrics de gasos d'efecte hivernacle com el CO2 són veritablement alarmants. La feina investigadora del LINCC UIB se centra també en l'estudi de les causes naturals i antropogèniques (com la forta dependència als combustibles fòssils) amb la finalitat de dissenyar d’elaborar estratègies apropiades conduents a la adaptació i mitigació dels canvis climàtics futurs.
Els impactes derivats del canvi climàtic, actuals i esperats, suposen riscos i perills per als ecosistemes i la societat. Així, i mitjançant les tasques de recerca interdisciplinària realitzades en el si del Laboratori, es vol contribuir a l’estudi i elaboració d’estratègies de prevenció així com d’adaptació i mitigació. Els membres investigadors del LINCC UIB elaboren estratègies per a la seva prevenció, mitjançant la nostra labor de recerca interdisciplinària.
La seva composició multidisciplinària i la dilatada experiència dels seus membres en cadascuna de les seves àrees d'especialització converteixen al LINCC UIB en un dels agents més idonis pel que fa a l'estudi i elaboració de propostes per a les respostes polítiques més adequades per fer front a l'imminent desafiament que suposa el canvi climàtic.