Recerca

Per les condicions inherents a la seva insularitat, la comunitat balear ha mostrat sempre una gran preocupació per les conseqüències derivades del canvi climàtic i l’escalfament global i manté, per tant, un fort compromís amb l’estudi d’aquest fenomen.

El LINCC UIB s’ha creat per impulsar la col·laboració interdisciplinària entre els diferents investigadors i grups d’investigadors que el formen. Així, el laboratori representa un espai que ha de permetre la coordinació entre les múltiples àrees de recerca en matèria de canvi climàtic ↗ existents a la nostra universitat.

En els darrers anys, la Universitat s’ha erigit en referent en matèria de canvi climàtic a les nostres Illes tal i com ho demostren les més de cent seixanta publicacions ↗ sobre aquesta temàtica realitzades pels seus investigadors, que han participat a nombrosos projectes ↗ tant d’àmbit internacional i europeu com nacional, autonòmic i local, així com han impartit ponències en els més prestigiosos congressos, reunions científiques i simposis especialitzats realitzats al món.