L’Agenda 2030


 

La UIB compromesa amb l’Agenda 2030

L’Agenda 2030 és un nou programa de desenvolupament sostenible i un nou acord mundial sobre el canvi climàtic per construir un món millor, en el qual la vida humana i no humana sigui la protagonista, així que presenta una oportunitat sense precedents perquè els països i la ciutadania del món emprenguin un nou camí per millorar la vida a tot arreu.

Per altra banda, per a la Universitat, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible ha de ser una guia per a la transformació de les polítiques universitàries. Aquest nou full de ruta global fou aprovat el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides i planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers quinze anys i implica un compromís comú i universal. En aquest sentit, atesa la interconnexió de problemes, solucions i actors en el desenvolupament del món actual, les universitats tenen el deure i el compromís d’obrir nous espais i de generar les condicions que permetin que la comunitat universitària s’hi impliqui des de tots els seus àmbits: docència, investigació i extensions universitàries.