Entitats organitzadores i col.laboradores


 

Entitats organitzadores

Les Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears estan organitzades pel Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear. Les Jornades compten també amb el suport del Consell Social i l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB.