Primeres Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears – 25 i 26 d’octubre de 2018 – Sala d’actes de Comissions Obreres (CCOO) de les Illes Balears


 

 

Primeres Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears

25 i 26 d’octubre de 2018

Sala d’actes de Comissions Obreres (CCOO) de les Illes Balears

 

Presentació

Les Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears estan organitzades pel Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear.
 
Les Jornades compten, també, amb el suport del Consell Social i l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. L’esdeveniment s’emmarca en el cicle de sessions monogràfiques de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides organitzat per l’OCDS i respon a un dels eixos d’acció del LINCC: la transferència de coneixement.
 
Com es detalla aquí, les jornades abordaran la problemàtica del canvi climàtic a les Illes Balears a partir de la presentació de ponències científiques i estratègiques que s’articularan en cinc sessions temàtiques.

Objectius

Afrontar el canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta la humanitat en general i les Illes Balears en particular, per la qual cosa cal:
 
Fer efectiva la transferència de coneixement (de l’àmbit científic cap a l’administració i agents econòmics i socials) sobre les seves causes i conseqüències.
 
Incrementar el debat, la conscienciació i el compromís de la societat envers la importància ecològica, econòmica i social del canvi climàtic.
 
Crear sinergies entre els diferents actors implicats amb l’objectiu de dissenyar, des del coneixement i la responsabilitat, les polítiques de mitigació i adaptació que es creguin més convenients.

Inscripció

L’assistència a les Jornades és oberta a tothom i gratuïta. Per fer-ho, només cal inscriure-s’hi a través del formulari disponible en aquesta mateixa pàgina web abans del 30 de setembre de 2018.