La UIB impulsa la recerca interdisciplinària sobre el canvi climàtic

Primera jornada interdisciplinària sobre canvi climàtic de la UIB

El canvi climàtic és un dels grans desafiaments que la humanitat té sobre la taula, amb uns efectes que ja s’estan sentit i un potencial disruptiu de gran magnitud a múltiples nivells. Un impacte que es pot veure agreujat a Balears per diversos factors, entre els quals destaca la seva natura insular mediterrània així com la preeminència del sector turístic.

La Universitat de les Illes Balears, conscient d’aquesta realitat, treballa des de fa temps sobre la natura i les distintes problemàtiques associades al canvi climàtic des de diferents departaments. Per tal de compartir les línies d’estudi sobre l’escalfament global que s’estan duent a terme a la UIB, prop d’una vintena d’investigadors d’aquesta universitat es van trobar el darrer 12 de maig.

Així, membres dels departaments de Física (dels equips de Nivell de la Mar i Clima i de Climatologia), Economia Aplicada, Geografia, Filosofia i Dret Públic , van presentar les seves línies de treball respectives sobre la qüestió, amb la intenció d’explorar les possibilitats de futures col·laboracions interdisciplinàries en la matèria.

Tot i la divergència de les especialitats acadèmiques des de les quals s’aborda la qüestió, els punts de connexió entre les feines d’uns i altres van quedar pal·lesos durant la jornada celebrada a la Facultat de Dret, durant la qual es va decidir dur a terme una segona sessió de feina durant el proper més de juliol.

Aquesta segona jornada tindrà tres objectius principals. Per una banda, ampliar la base del grup, incloent personal investigador d’altres àrees de coneixement, com ara la Biologia, imprescindibles per assolir una visió completa del fenomen. Per altra banda, aprofundir en l’exposició de les línies d’investigació dels participants i així poder identificar millor potencials línies de col·laboració. I, finalment, explorar les perspectives de treball conjunt futur per aquest grup, que permetin assolir el més alt nivell d’excel·lència acadèmica juntament amb una reflexió sobre la dimensió pràctica i de proposta de polítiques públiques efectives lligades al canvi climàtic que aquests treballs podrien tenir.

És per aquest motiu que es convida a totes aquelles persones membres de la comunitat investigadora que estiguin interessades en participar en aquesta línia de treball a que es posin en contacte amb l’investigador Pau de Vílchez Moragues pau.devilchez@uib.eu.