El canvi climàtic a les Illes Balears. Impactes i perspectives

A continuació, trobareu el capítol sobre canvi climàtic a les Illes Balears, que va estar elaborat perquè formés part de l’informe de prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 (H2030), que va publicar el CES l’any passat (informe complet disponible en aquest enllaç).