Memòria d’activitats del Laboratori (curs 2018/2019)

Us presentem la Memòria d’Activitats del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC-UIB) del curs 2018/2019. En aquesta Memòria Acadèmica es detallen totes les activitats dutes a terme durant el curs 2018/2019, ja estiguin encara en curs o hagin finalitzat, impulsades directament pel Laboratori o que hagin comptat amb la seva participació a través d’algun dels seus membres. No s’inclouen, en canvi, les activitats pròpies dels grups de recerca (articles, projectes, conferències) o de membres del LINCC, si no s’han duit a terme expressament en nom del Laboratori. A continuació, us podreu baixar la memòria d’activitats: