Publicacions del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi climàtic

-L’Estat del Clima a les Illes Balears ↗.

-Els Climate Stripes de les illes Balears ↗.

-El canvi climàtic a les Illes Balears. Impactes i perspectives ↗.

També, si vols llegir l’informe complet del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la UIB, pots descarregar-ho en aquest enllaç.

-El canvi climàtic a Menorca. Sobre els canvis observats i prevists, els impactes i la necessitat d’emprendre la transició energètica ↗.

-Memòria d’activitats del Laboratori (curs 2018/2019) ↗.

-Memòria d’activitats del Laboratori (curs 2017/2018) ↗.