Publicacions i recursos

La Universitat exerceix un paper fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i el disseny d’estratègies de prevenció, mitigació i adaptació dels seus efectes. D’acord amb l’objectiu de transferència de coneixements, el Laboratori posa a disposició d’investigadors, administracions públiques, empreses privades, mitjans de comunicació i societat civil els següents recursos d’interès.

Publicacions del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic↗.

Multimèdia ↗.

Butlletí setmanal de notícies ↗.

Mitjans de comunicació · Sala de Premsa ↗.

Transparència ↗.

Estat del clima a les Illes Balears ↗.