Funció i objectius

Conformement a l’ACORD EXECUTIU del dia 24 d’octubre de 2017 pel qual es crea el Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB), aquest ens investigador es constitueix amb la finalitat de potenciar la difusió, docència, recerca i transferència de coneixement sobre el canvi climàtic.

Així mateix, es detallen en aquesta normativa les activitats a realitzar per part dels membres del Laboratori:

 

  Difusió

 

  • Participar en esdeveniments públics i mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer el treball sobre canvi climàtic realitzat a la UIB.

 

  Docència

 

  • Codirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
  • Proposar estudis de màster, postgraus i cursos d’especialització.

 

  Recerca

 

  • Promocionar la coordinació entre els membres del Laboratori i entre els grups de recerca.
  • Iniciar i enfortir línies de recerca interdisciplinàries en matèria de canvi climàtic.
  • Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
  • Participar en xarxes de recerca i semblants en matèria de canvi climàtic a nivell estatal, europeu i internacional.

 

  Transferència de coneixements

 

  • Establir vincles amb els actors rellevants en matèria de canvi climàtic fora de l’àmbit acadèmic, com l’Administració, el sector privat o la societat civil.
  • Organització de jornades, seminaris i altres activitats d’anàlisi i intercanvi d’experiències.
  • Assessorar i elaborar estudis i informes.
  • Representar la UIB en les activitats de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic.