Seminario: «Regionalització estadística dels escenaris climàtics de temperatura i precipitació EURO-CORDEX: Canvis futurs en clima mitjà i extrems», a cargo de María Francisca Cardell Martínez

Este recurso se encuentra disponible solamente en su idioma original