El LINCC UIB ressalta la importància de l’Informe Especial de l’IPCC sobre Canvi Climàtic i la terra publicat recentment

El LINCC UIB ressalta la importància de l'Informe Especial de l'IPCC sobre Canvi Climàtic i la terra publicat recentment

Ahir, 8 d’agost de 2019, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en anglès) va presentar el seu esperat informe especial sobre l’ús de la terra, l’agricultura i el canvi climàtic. Els punts clau de l’informe es van difondre aviat per mitjans de comunicació de tot el món. Des del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears destaquem la rellevància que té la publicació d’aquest nou Informe Especial. El citat informe serà una contribució científica fonamental per a les pròximes negociacions sobre clima i medi ambient, com és la Conferència de les Parts de la Convenció de Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació (COP14), que se celebrarà a Nova Delhi (l’Índia) al setembre; i la Conferència de la Convenció Marco de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP25), que tindrà lloc a Santiago de Xile al desembre.

Segons afirma aquest últim informe, la terra ja està sota una creixent pressió humana, que el canvi climàtic accentua. Al mateix temps, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de tots els sectors, inclòs el de la terra i l’alimentari, és l’única manera de mantenir l’escalfament global molt per sota de 2°C.

Resum per als Responsables Polítics

L’IPCC, òrgan internacional encarregat d’avaluar l’estat dels coneixements científics relatius al canvi climàtic, els seus impactes i els seus futurs riscos potencials, així com les possibles opcions de resposta, va examinar el Resum per als Responsables Polítics de l’informe especial titulat El canvi climàtic i la terra, que va ser aprovat pels governs mundials el dimecres 7 d’agost a Ginebra (Suïssa).

“Els governs van encomanar a l’IPCC el repte de realitzar la primera anàlisi exhaustiva del sistema terra-clima, que hem pogut complir gràcies a les nombroses aportacions d’experts i governs de tot el món. En el cas d’aquest informe, i per primera vegada des que l’IPCC comencés a publicar informes, la majoria dels autors (53%) procedeixen de països en desenvolupament“, va dir Hoesung Lee en roda de premsa, President de l’IPCC.

En l’informe citat es posa de manifest que, si bé una millor gestió de la terra pot contribuir a fer front al canvi climàtic, no és l’única solució. Si es vol mantenir l’escalfament global molt per sota de 2°C, o fins i tot en 1,5 °C, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de tots els sectors és fonamental.

En 2015, els governs van recolzar l’objectiu de l’Acord de París de reforçar la resposta mundial al canvi climàtic mantenint l’augment de la temperatura mitjana mundial molt per sota de 2°C respecte als nivells preindustrials i prosseguint els esforços per a limitar aquest augment de la temperatura a 1,5 °C.

Ús del sòl i producció d’aliments
El LINCC UIB ressalta la importància de l'Informe Especial de l'IPCC sobre Canvi Climàtic i la terra publicat recentment

L’ús de la terra per a finalitats agrícoles, silvícoles i d’una altra índole suposa el 23% de les emissions antropògenes de gasos d’efecte hivernacle. Al mateix temps, els processos naturals de la terra absorbeixen una quantitat de diòxid de carboni equivalent a pràcticament una tercera part de les emissions de diòxid de carboni causades per la crema de combustibles fòssils i la indústria. En l’informe s’evidencia que la gestió sostenible dels recursos de la terra pot ajudar a lluitar contra el canvi climàtic.

En l’informe es constata també que aproximadament una tercera part dels aliments produïts es fa malbé o es malgasta. Les causes que porten a aquesta pèrdua o desaprofitament presenten diferències substancials entre països desenvolupats i en desenvolupament, així com també entre regions. La reducció de la pèrdua i desaprofitament d’aliments suposaria una disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i ajudaria a millorar la seguretat alimentària.

D’altra banda, Debra Roberts, copresidenta del Grup de Treball II de l’IPCC, afegia: “Alguns patrons alimentaris requereixen més aigua i terra i provoquen, en comparació amb altres alternatives, més emissions de gasos que atrapen la calor”, fent referència a la producció de carn provinent de la ramaderia intensiva.

El LINCC UIB ressalta la importància de l'Informe Especial de l'IPCC sobre Canvi Climàtic i la terra publicat recentment

“Les dietes equilibrades basades en aliments d’origen vegetal (com a cereals secundaris, llegums, fruites i verdures) i aliments d’origen animal produïts de forma sostenible en sistemes que generen poques emissions de gasos d’efecte hivernacle presenten majors oportunitats d’adaptació al canvi climàtic i de limitació dels seus efectes”, va apuntar. En aquest punt, els experts van voler puntualitzar en roda de premsa que ells no fan recomanacions sobre la dieta, sinó que, basant-se en l’evidència científica, poden afirmar que les nostres eleccions de dieta poden ajudar a reduir les emissions i la pressió sobre el sòl.

El LINCC recorda…

Us recordem que tots els informes que va realitzant l’IPCC es van publicant en la seva pàgina web. Us deixem l’enllaç del recent informe especial “Canvi climàtic i la terra” aquí –publicat en anglès-.

A més, volem aprofitar per a destacar el passat informe especial de l’IPCC del mes d’octubre de 2019 sobre l’Escalfament Global de 1,5°C. Existeix un resum oficial traduït al castellà i que podreu trobar en aquest enllaç. Igualment, es troba el Cinquè informe d’Avaluació de l’IPCC, conegut per les seves sigles en anglès “AR5”, que proporciona una actualització del coneixement sobre els aspectes científics, tècnics i socioeconòmics del canvi climàtic. Us deixem l’enllaç d’un resum en castellà aquí.