Docència

La docència és un dels principals eixos on s’emmarquen una part de les activitats dutes a terme en l’àmbit del laboratori.

En aquest sentit, els membres del LINCC col·laboren entre ells i participen en activitats docents realitzades pels seus membres amb la finalitat de transferir els resultats de la recerca sobre canvi climàtic que fan en el si de la UIB. Així mateix, també col·laboren amb persones i entitats d’àmbits diferents, des de l’Administració pública al sector privat i la societat civil, a qui conviden a fer ponències a les classes de les assignatures que imparteixen a la UIB per tal d’oferir als alumnes eines que els ajudin a comprendre millor el fenomen del canvi climàtic així com les seves causes i conseqüències a la vegada que estimulen el seu pensament crític.

En aquesta secció, trobaràs diferents recursos didàctics (presentacions, multimèdia, entre d’altres) utilitzats pels investigadors del LINCC en les seves tasques docents.

Conferències impartides pels membres del LINCC ↗.

Conferències impartides pels ponents convidats ↗.