Estat del clima a les Illes Balears

Una de les activitats que el LINCC-UIB s’ha proposat dur a terme d’una manera sistemàtica és la preparació i publicació d’uns breus resums, anuals i trimestrals, excepcionalment mensuals, sobre l’estat del clima a les Balears i en el context ibèric, europeu i/o mundial.

Es tracta de comentar, interpretar d’alguna manera, des del coneixement meteorològic i climatològic, dades existents, ja publicades a diversos llocs, per diferents organismes, i posar-les, així, juntes i comentades, a l’abast dels membres del LINCC-UIB i de tots els que, dins o fora de la UIB, puguin estar interessats en la qüestió.

Estat del clima a les Illes Balears. Any 2017↗.

Estat del clima a les Illes Balears. Hivern 2017-18 (DGF) ↗.

Estat del clima a les Illes Balears. Primavera 2018 (MAM) ↗.