Divulgació

La societat és, en última instància, la destinatària dels enriquidors resultats aconseguits a l’entorn de la recerca universitària.

L’àmplia producció científica del LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic és el resultat de l’ardu treball coordinat dels seus investigadors.

Amb la finalitat de difondre aquests coneixements, els membres del Laboratori participen en diferents esdeveniments públics i activitats en mitjans de comunicació.

Activitats de divulgació científica dels nostres membres ↗.

Primeres Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears ↗.

Cicle de conferències sobre el canvi climàtic ↗.

Estat del clima a les Illes Balears. ↗.