El LINCC UIB publica els Climate Stripes de les illes Balears, un gràfic molt visual sobre l’escalfament causat pel canvi climàtic

Amb motiu del Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2 (també conegut com Dia Mundial de l’Acció enfront de l’Escalfament Terrestre), que se celebra avui, els doctors Agustí Jansà i Daniel Argüeso han elaborat els Climate Stripes per a les illes Balears.

Els Climate Stripes sorgeixen del projecte del científic britànic Ed Hawkins, professor de Ciències Climàtiques a la Universitat de Reading, Regne Unit. Aquesta iniciativa té com objectiu mostrar de manera clara el canvi climàtic mitjançant la representació gràfica de la variació de la temperatura dels darrers 150 anys, i per tant cerca conscienciar sobre aquest fenomen antropogènic. A la seva plana web Show Your Stripes (“mostra les teves barres”) es poden consultar els gràfics pel conjunt del planeta, per continent i també per alguns països, entre ells, Espanya.

“Warming Stripes for Spain from 1901-2018” Font: https://showyourstripes.info/

Cada línia representa l’anomalia de la temperatura mitjana d’un any entre 1901 i 2018 a Espanya. Les línies blaves són els anys en què la temperatura mitjana va ser menor que la mitjana del període 1901-2018. Les vermelles, en els quals la temperatura mitjana d’aquest any va ser major.

Els Climate Stripes de Balears

Com que no tenim constància de que existeixi aquest gràfic a Balears, els membres del LINCC Agustí Jansà i Daniel Argüeso han elaborat els primers Climate Stripes de les illes. Concretament, les dades s’han obtingut de l’AEMET i de CRU TS:

“Anomalies anuals de temperatura al llarg del període 1973-2019, respecte de la mitjana de tot el període. Es basa en la mitjana dels valors realment observats als tres aeroports de les Illes Balears (Menorca, Palma i Eivissa). A més d’una clara tendència a l’escalfament, es pot apreciar una notable variabilitat interanual, amb anys anormalment càlids (2014, 2003, …) i anys marcadament freds (2005, 2010, …). L’escala de color representa un rang d’entre -1,24 i 1.24 graus C (Dades base: AEMET)”
“Anomalies anuals de temperatura respecte del període 1971-2000. Basat en valors de temperatura mitjana per Baleares obtinguts de CRU TS v4.03 per al període 1901-2018. L’escala representa un rang d’entre -1.44 graus C i 1.44 graus C”

Tal com assenyalen els autors, si la sèrie de Balears es veu més irregular que les sèries de grans regions o la de tot el planeta és molt natural. El clima, apart de marcar la tendència que anomenem canvi climàtic, presenta una gran variabilitat interanual a les regions petites (com les Balears): les desviacions hi són molt marcades i molt irregulars. Quan passem a regions més àmplies, les desviacions tendeixen a compensar-se parcialment, ja que hi poden coexistir zones amb desviacions fins i tot de signe diferent i la sèrie es suavitza; per això la sèrie planetària és la que té desviacions interanuals menors, de manera que la tendència general, el canvi climàtic, es veu més clar, amb menys “renou”.

28E : Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2

L’ONU va designar el 28 de gener com el dia clau de l’any per frenar les emissions i prendre decisions per cuidar el nostre planeta. Aquestes il·lustracions posen de manifest la urgència d’adoptar mesures i accions davant la crisi climàtica. És per això que el LINCC UIB vull celebrar aquest dia destacant aquest missatge.