Cimera pel Clima, Inca 2018

A Inca, representants d’organitzacions i d’entitats públiques han fet un intercanvi d’informació sobre la situació de la mobilitat a Mallorca.

Aquest esdeveniment ha comptat amb la participació de la secretària del LINCC, la Dra. Catalina Maria Torres Figuerola.

L’objectiu és anar cap a un canvi de model on l’atenció dels administradors es dirigeixi cap a un model on el transport públic, les infraestructures ciclistes i la qualitat de l’experiència del vianant siguin una prioritat.


Cimera pel clima: Mobilitat Sostenible. Conclusions.

Per reduir la contaminació atmosfèrica no n’hi ha prou amb tenir un bon transport públic, s’ha demostrat que cal reforçar la reducció de circulació de cotxes, com ja han fet 230 ciutats europees.

A l’estat espanyol ja tenim casos de bones pràctiques com per exemple Pontevedra. És important agafar models ja existents i al mateix temps, escoltar la veu de la societat civil local. Les conclusions de la primera cimera de canvi climàtic en mobilitat es presenten a continuació:

A) Els beneficis que busquem: Disminució de la contaminació, de l’aire i acústica. Mitigació del canvi climàtic. Seguretat del vianant. Autonomia de l’infant, autoestima de la societat. Salut física i mental. Comerç de proximitat, economia local saludable. Sentiment de comunitat. Qualitat de vida. Benestar social. Felicitat compartida. Gaudir de més espai públic verd i saludable.

B) Pensem que per aconseguir els beneficis buscats cal dur a terme les següents 20 accions i mesures:

1-Planificació integral del transport públic (local-regional) (ús del paràmetre “transport de persones per hora” com a indicador principal, augment de l’amplada de la via del bus i exclusivitat, més vies exclusives, vies segregables, comptar amb informació dels hàbits de la societat, per tant, augmentant la freqüència, promoció i conscienciació). Tarifes especials puntuals de taxi Millorar l’accés en TP als Serveis perifèrics (aeroport, hospitals, etc..).

2-Foment de la bicicleta (més carrils bici, integració d’aquests en la planificació integral del transport públic).

3-Definir rutes escolars a peu.

4-Més carrers peatonals.

5-Restricció d’entrada de vehícles a nuclis urbans. Limitació de la velocitat, senyalització: S-28,..

6-Parkings a preus assequibles o gratis a la periferia amb accés fàcil al nucli urbà

7-Reobrir comerços dins nucli urbà.

8-Coordinació d’horaris comercials i l’accés dins els pobles de vehícles proveïdors.

9-Augmentar espais verds i horts urbans q fomentin el lleure i la comunitat sense necessitat de sortir tant del barri.

10-Foment del teletreball, i de la proximitat vivenda-espai de treball, espais de coworking en nuclis urbans.

11-Restringir noves construccions. Facilitant la recuperació d’habitatges actualment en desús. Major promoció d’habitatge públic.

12-Limitació del nombre de vehícles totals a l’illa tant provats com de lloguer motoritzats (i zones d’exclusió d’aquests).

13-Limitar el turisme (rústic i urbà).

Les 13 accions i mesures citades tenen les següents barreres que dificulten ser aplicades:

  Baixos pressupostos.
  Manca de compromís institucional i voluntat política.
  Normativa actual.
  Disseny urbanístic pensat pel cotxe.
  Manca d’implicació social.
  Hàbits socials passius.
  Rebuig social elitista.
  Es prioritza el vehícle privat i la societat ho té interioritzat com a normal.
  Campanyes publicitàries que promouen l’ús de transport privat motoritzat.
  Interessos económics (concessionaris, sector motor, …).
  Grans superfícies, la barrera competitiva al petit comerç, …

I per superar aquestes barreres, cal afegir les següents 7 accions i mesures (total, 20):

14-Millorar la distribució pressupostària (cap al transport públic i espais per als vianants i bicicletes).

15-Exigir compromís polític concret en accions i seguiment.

16-Canvi de criteris urbanístics: vianant, bicicleta i transport públic i comerç local com a eix principal (el comerç local es veurà afavorit amb aquestes mesures).

17-Conscienciació i comunicació (amb medis, xerrades, etc) als residents i als turistes sobre transport públic, comerç local, hàbits saludables, creació de comunitat, etc).

18-Filtrar la publicitat q promou el transport privat. Conscienciació.

9-Ajuts a la reconversió de negocis que esdevindran obsolets (concessionaris, sector motor, etc..).

20-Incentivar petit comerç i economia social, baixar preus al lloguer dels locals comercials. Menor pressió fiscal. (posar més restriccions i més pressió fiscal als grans centres comercials).


Implementació del projecte. Darreres novetats.

Com a primera acció, s’està organitzant una nova reunió sobre mobilitat, en la qual es presentarà una proposta d’acció concreta tenint en compte les aportacions de tots els participants, per implementar aquestes tasques juntament amb els municipis.


Notícia sobre l’esdeveniment publicada al Diari de Mallorca.